Основен ремонт и подмяна на покрив

Колкото и професионално да е монтиран един покрив, така или иначе, ще настъпи време, когато се нуждае от ремонт. Ако текущите поправки вече не могат да решат проблема, старото покривно покритие се заменя с ново – изцяло или в по-голямата му част.

Също така, се извършва ремонт или подмяна на носещата покривна конструкция, укрепват се или изцяло се възстановяват изолационни слоеве и водосточни тръби (улуци). Провеждат се също необходимите козметични дейности, за да се придаде по-свеж вид на обновения покрив.

Основният ремонт на покрива е поетапна система и включва следните моменти:

– премахване на старото покривно покритие;

– ремонт на дървената или метална носеща покривна конструкция и, ако е необходимо, нейната смяна – напълно или частично;

– антисептично и огнезащитно третиране на новата носеща конструкция;

– възстановяване на топлоизолацията;

– монтаж на новото покривно покритие;

– ако е необходимо, се извършва боядисване на покрива.

Ремонтните дейности задължително включват подсилване или подмяна на повредени части от различните покривни и подпокривни конструкции (вентилационни, отоплителни, водно-резервоарни и др.).

Важно да се вземе предвид метеорологичният фактор. По добре е извършването на покривни работи при сухо и достатъчно топло време. Изключение е спешният ремонт на покрива в случаи на течове и в други аварийни ситуации.

Най-масовият тип покрития, използвани в България за жилищните сгради, са керемидените (цигли). Тяхната замяна е добре усвоен процес, обикновено не предизвиква сериозни въпроси и не създава проблеми.

Затова е добре да се обърне внимание на покривни покрития, които се използват сравнително по-рядко в жилищното строителство.

Качествен ремонт на покриви

Покривни покрития от меки материали

Днес са широко разпространени евтини материали (покривен филц, рубероид, хидроизол, покривно стъкло и др.), покривът от които перфектно изпълнява функциите си в продължение на няколко години – но след това изисква ремонт на всеки 2-3 години. Това е валидно и за мембранните покриви, въпреки високата им якост.

Метални покриви

Те са по-трайни от битумните материали, но климатичните промени и температурните диапазони оказват отрицателно въздействие и върху тях.

По време на основния ремонт на металния покрив се почистват от ръжда малките дефекти и пукнатини и се запечатват. Ако обаче металната покривна повърхнина е повредена върху повече от 30%, препоръчително е да бъде сменена изцяло. Това не само ще даде най-добър резултат, но и ще спестите пари: в този случай цялостната смяна на покритието ще излезе по-евтино от ремонта на покрива.

Call Now Button