Основен ремонт на покрива – етапи на ремонта и избори на решения

Правило е, всеки ремонт на дадена сграда, да започне с ремонт на покрива или поне с оценка на състоянието му.
Основният ремонт на покрива започва с подмяна на основните греди и на мертаците.

Обикновено на този етап има възможност да се направи оценка на качеството на основните греди, като, ако те са запазени и са в добро сътояние, могат да не се сменят. Изборът е съществен, тъй като основните греди са в основата на покрива и правилното решение, ще преопредели цялостния резултат на ремонта, от друга страна – те са не малко перо по ремонтната цена.
Когато избираме технологията на покривния ремонт трябва да решим ще ползваме ли или не черна хартия за изолация. Чрез нея се намалява възможността да навлиза вода между подпокривното пространство. В райони с интензивни валежи е добре да се поставя.
Каква да бъде покривната изолация е въпрос на технологичен избор и на решение. Ако имате налични средства е добре да поставите допълтиелна изолация, за да си осигурите по-късно икономия на енергоносители и на енергия.


Решението за летвите е също от значение, пред вид допълнителната им носеща функция. Те трябва да са висококачествени и издържливи.
Какви керемиди да изберем за покрива е също избор, който от цветово решение и от размерно усещане, се превръща в технологичен избор. Тук водещо при решението може да бъде мнението на специалиста, който ползваме, или собствения ни бюджет.

Необходимо е, да ползваме, актуална информация за последното предложено на пазара, като и да знаем традиционното, така че да изберем най-доброто. Разумно е, да потърсим при покупката отстъпка, както и да позваме рационални транспортни схеми.
Практиката показва, че често се налата частична смяна на основни греди и на мертаци, пълнва смяна на летвите, поставяне на изолация и разбира се смяна на керемидите, като последното е основно в зависимост от възрастта на сградата, съответно на покрива, и наличния бюджет. Проблем е да се намират керемиди стар тип.

Call Now Button