Покривът е за ремонт след около 25 – 30 години експлоатация ?

Кога и как да ремонтираме покрива на дома ни е актуален въпрос, обикновено след около 30 години експлоатация. Тази максима не отрича необходимостта да го преглеждаме почти ежегодишно, пред вид климатичните влияния, качеството на изпълнението при сторителството му или други фактори, влияещи значително на състоянието му. Когато покривът се нуждае от текущ ремонт, разходите са малки, ето защо текущото му наблюдение е от значение., например след силна буря. Прегледът на покрив не е скъпа услуга, затова е за препоръчване пред скъпия , дори и частичен ремонт.

Ремонт на покриви

Покупка на нов дом?

Много често при покупка на дом , първото, което прави купувачът е да попита какво е състоянието на покрива. Качеството на покрива е определящо при определянето на цената на един имот, подобно на разположението и на размера му и други фактори, като тухла или панел, вид на дограмата, етаж и т.н. Когато избираме видът на ремонта, текущ, частичен или основен, трябва да се допитаме до специалист. Причините за този избор се основават на някои тенденции – технологиите в областтта на строителството се развиват бързо, включително тези за строителство на покриви; строителното материалознание непрекъснато открива нови материали; а възможностите за избор на качествена работна ръка стават все по-реални.
Чрез ежегодните прегледи можем да открием малки наглед проблеми, чието разрешаване да ни спести много усилия и пари.
Когато сме отговорни към покрива, на практика сме отговорин и към сградата.
Стъпките, които трябва да предприемем, при ремонт на покрива са:

  • определяне и установяване размера на ремонта
  • проучване технологията на ремонта
  • изискване на оферта
  • анализ на офертата
  • сключване на договор за ремонт, вкл с условия за гаранция

Извръшването на ремонта изисква време и внимание. Обърнете внимание на самоподготовката си при необходимост да извършите ремонт на покрива. Не просто трябва да знаете какво искате, но и да имате подготовката да го оцените. Ако сте представител на етажна собственост, то консултирайте действията си с останалите съсобственици.

Call Now Button